زندگی موفق

چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم ؟ (قسمت اول)

دکتر وان دولد دانشمند هلندی که سالها زیادی از وقت خود را صرف راهنمایی خانواده ها نمود زندگی موفق را به معبدی تشبیه می کند که بر چهار اساس قرار دارد. دو اصل مهم برای داشتن زندگی موفق انتخاب همسر مناسب برای تمام کسانی که قصد ازدواج دارند مهمترین نقطه برای اغاز کارانتخاب همسر است. […]

بیشتر بخوانید