زندگی موفق

چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم ؟ (قسمت دوم)

دکتر وان دولد دانشمند هلندی که سالها زیادی از وقت خود را صرف راهنمایی خانواده ها نمود زندگی موفق را به معبدی تشبیه می کند که بر چهار اساس قرار دارد. در قسمت اول  زندگی موفق دو نکته اول را بازگو کردیم در ادامه دو اصل پایانی را بیان خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید
شادبودن

چند نکته برای شادبودن در زندگی

شاد زیستن برای شادبودن انسان نیاز به چه چیزی دارد؟ به نظر من برای اینکه هریک از ما بتواند خود را خوشحال احساس کند; و همیشه بتواندروحیه خود را در چنین حالتی نگه دارد شاد است. می گویم همیشه; چون خوشحالی های لحظه ای و چند ساعتی و یا حتی چند روزه معمولا برای همه […]

بیشتر بخوانید